Wywiad z doktor Dąbrowska na forum ekonomicznym w Karpaczu 2022

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prelekcji doktor Dąbrowskiej na Polonijnym Forum Ekonomicznym w Karpaczu organizowanym przez Polonijną Agencję Informacyjną.

Zamieszczony poniżej panel dotyczył Polskiego rynku medycznego dostępnego dla Polonii za granicą. Doktor Dąbrowska wspomina o swojej działalności, skuteczności diety oraz o ośrodkach w Gołubiu. Polecamy obejrzenie materiału