Informacje

Dane Firmowe


Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” Anna Rezner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Anna Rezner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „ZDROWIE” Anna Rezner)

Siedziba: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce

NIP 9592064492 

REGON 52605234300000, 

KRS 0001051458

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd spółki ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Karczówkowska 45, 25-713 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001051458, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, REGON: 526052343, NIP: 9592064492, działając na podstawie art. 500 § 21ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia uzgodniony w dniu 30 listopada 2023 roku, pomiędzy spółkami: CENTRUM MEDYCZNE „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą) i  ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ZDROWIE PLUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąi Centrum Medyczne „ZDROWIE” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkami Przejmowanymi).