Przepisy RODO

Ochrona Danych Osobowych


Szanowni Państwo,

W dniu 31 stycznia 2024 r. doszło do połączenia ZAKŁAD KOMPLEKSOWYCH DOMOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJI ZDROWIA „ZDROWIE” ANNA REZNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS nr 0001051458 oraz Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS nr 0000972104 – jako spółką przejmującą.

W związku z powyższym, na podstawie art. 494 § 1 KSH, z dniem połączenia Centrum Medyczne „ZDROWIE PLUS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się następcą prawnym i z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki, w tym wynikające z przepisów RODO, przejętej spółki.

Dostęp do aktualnych klauzul obowiązku informacyjnego RODO: